Kallelser, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll från våra olika politiska organ.

Om du klickar på någon rubrikerna nedanför kan du ta del av tidigare kallelser, handlingar och protokoll.

PDF-dokument

Alla dokument är PDF-dokument. För att läsa dessa behöver du ha ett program som läser den filtypen. Du kan använda programmet Adobe Reader som du kan ladda ner gratis.

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Kommunstyrelse
Protokoll - Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Arbetsutskott
Protokoll - Arbetsutskott

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Kommunfullmäktige
Protokoll - Kommunfullmäktige

Utskottet för lärande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Utskott för lärande
Protokoll - Utskott för lärande

Utskottet för omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Utskott för omsorg
Protokoll - Utskott för omsorg

Utskottet för samhällsutveckling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Utskott för samhällsutveckling
Protokoll - Utskott för samhällsutveckling

Miljö- och byggnadsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll - Miljö- och byggnadsnämnden

Folkhälsorådet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser
Protokoll

Kommunala handikapprådet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll - Kommunala handikapprådet

Kommunala pensionärsrådet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll - Kommunala pensionärsrådet

Överförmyndarnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll - Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar - Valnämnden
Protokoll - Valnämnden

Arvodesberedningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll

Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och protokoll

Sociala myndighetsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser och handlingar
Protokoll

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.