Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 6 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 februari 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

Ytterligare information delges senare

Sammanträdet uppdaterades