Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdag den 18 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 augusti 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Fyllnadsval till kommunfullmäktiges presidium
 • Allmänhetens frågestund
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1
 • Uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Roger Hansson (S)
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i Valberedningsnämnden
 • Fråga om Myckleby skola
 • Fråga om skolskjutsar
 • Interpellation om kontroll av komposter
 • Interpellation om Krossekärr 2:2, Ekobyn
 • Anmälan om inkomna skrivelser