Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdag den 10 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 10 mars 2022
Klockan 18:45
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är öppet för allmänheten men vi uppmanar dig till att följa sammanträdet via webb-TV, som startar klockan 18:45, istället.

Ärendelista

  • Revidering av investeringsbudget 2022
  • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
  • Fyllnadsval av ersättare i sociala myndighetsnämnden
  • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om nytt digitalt verktyg - Rolf Sörvik (V)
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om invasiva arter - Kent Kihl (KD)
  • Anmälan om inkomna skrivelser