Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i oktober

Torsdag den 13 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 oktober 2022
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Utdelning av Folkhälsopriset 2022
 • Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun
 • Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun
 • Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023-2027
 • Beslut om utbetalning av partistöd för 2023
 • Motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust kommun
 • Motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun
 • Motion gällande jubileum av fartyget Westkust
 • Motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 2 2022
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne Kolni (M)
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2019-2022
 • Fråga om Myckleby skola
 • Fråga om skolskjutsar
 • Interpellation om kontroll av kompost
 • Interpellation om Krossekärr 2:2, Ekobyn
 • Anmälan om inkomna skrivelser