Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 31 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 31 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men ärende 1 är stängt för allmänheten.

Ärendelista

  • Förvaltningens information 2022
  • Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag
  • Beslut om tilldelning av markanvisning för Röra-Hogen 2:1
  • E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
  • Information inför BP. 3 Svanesunds förskola
  • Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd
  • Anmälan av inkomna skrivelser
  • Anmälan av delegerade beslut
  • Ordförandens information