Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdag den 29 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 juni
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är öppet från allmänheten från och med ärende nummer 2.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Beslut om olovliga byggnationer och anläggningsarbeten på kommunens fastighet Käringön 1:1
 • Beslut om omreglering av tomträttsavgälden för fastigheten Härmanö 2:144
 • Beslut om inbjudan till markanvisning för Östra Dalby
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Henån 1:306 m.fl.
 • Information om skyltning i samband med valet
 • BP 3. Genomförande av nybyggnation Ellös förskola
 • Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Antagande av budget 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Finansrapport april 2022
 • Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen
 • Förlängd rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst
 • Beslut om Ängås Generationspark
 • Besvarande av Orustförslag - satsa på kollektivtrafiken och de unga på Orust
 • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information