Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 6 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 6 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Information om miljöenhetens arbete
  • Information om pågående fastighetsprojekt - ärendet utgått
  • Information om regler för byggnation på näringsfastigheter och status på kulturmiljöplan, med koppling till ÖP-arbetet
  • Information om valet 2022
  • Budgetdialog 2023, Sektor ledning och verksamhetsstöd