Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i augusti

Onsdag den 17 augusti sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 17 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Beslut att godkänna slutförd huvudstudie samt förändrad riskklassning för Töllås f.d. gruva samt ge uppdrag att utreda åtgärdsförslag
  • Redovisning av resultatet av kapacitetsutredning skolor och förskolor
  • Information inför BP. 3 Svanesunds förskola
  • Information om ombyggnad Ågården
  • Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd
  • Kommundirektörens information
  • Utskottens information
  • Information från andra möten och sammanträden
  • Ordförandens information