Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdagen den 2 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 2 februari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Henån samt digitalt via Teams

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Information om aktuella fastighetsprojekt
  • Information om förutsättningar för eventuell miljöcertifiering Ellös förskola
  • Dialog kring Tuvesvik

Sammanträdet uppdaterades