Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 12 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 12 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Information kring nyanlända
 • Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
 • Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Information om budgetförutsättningar2023-2025
 • Godkännande av finansrapport december 2021
 • Revidering av riktlinjer för attest
 • Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Statusrapport investeringsprojekt 2021
 • Information kring antagande av parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Upphävande av del av beslut om miljöbalkstaxan 2022
 • Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården
 • Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information