Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni

Onsdag den 8 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 8 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Information om skador på bilar
  • Redovisning av utfall av nya skolskjutsorganisationen