Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 4 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 4 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Information om "God och nära vård"
  • Lägesrapport kring utredning om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap
  • Pågående fastighetsprojekt 2022
  • Uppföljning av uppdrag - mat på boenden