Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdagen den 9 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 9 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Information om säkerhetsläget och krisledningsnämnden
  • Information om Strandvägen 4, Ellös
  • Information om tidplan och budget för Översiktsplan 2040
  • Information om hantering av inköpta fastigheter som tillfälligtvis står tomma
  • Information om kommunägt hus i Svanesund
  • Information om badplatsen och servicehuset i Svanesund
  • Information om Skottaren