Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 9 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 9 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Dialog om utveckling av Södra Strandvägen
  • Information gällande framtagande av vattentjänstplan
  • Information om framtagande av ny kommunövergripande avfallsplan
  • Information om arbete med nödvattenplan