Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 12 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 12 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

 • Information om pågående fastighetsprojekt
 • Information om arbete kring ny station för ambulans
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
 • Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef
 • Yttrande till Länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31
 • Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld
 • Fastställande av sammanträdesplan 2023
 • Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information