Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdag den 7 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 7 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Dialog om solcellspark Månsemyr
  • Information om ny webbsida
  • Information om avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner
  • Information om kommunens strategi för elinköp