Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 18 augusti sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 augusti
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Förslag till kommungemensam policy för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna (reviderad 2022-08-05) MBN/2020:1817
 • Förvaltningens information 2022-08-18 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut nr 999-1186 MBN/2022:4
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Töllås 1:31 MBN/2021:1394
 • Prövning av ansökan om rivning samt anläggande av parkering på fastigheten Henån 1:306 MBN/2022:1127
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nösund 1:230 MBN/2022:738
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 5:345 MBN/2022:971
 • Prövning av ansökan om nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Brattås 1:60 MBN/2022:1063
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Nösund 1:20 MBN/2022:735
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rossö 1:37 MBN/2022:1016
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av pelletssilo på fastigheten Henån 3:2. MBN/2022:932
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur/ plank på fastigheten Malön 1:135 MBN/2022:501