Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Onsdag den 16 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 16 februari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
  • Verksamhetsberättelse 2021 för sektor miljö- och bygg MBN/2022:254
  • Förvaltningens information 2022-02-16 MBN/2022:2
  • Enskilda ärenden
  • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
  • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1-123 MBN/2022:4