Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Onsdag den 19 januari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 19 januari
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

  • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
  • Förslag till justering av antagna preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och byggnadsnämnden 2022 MBN/2021:1833
  • Godkännande av ändrad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden MBN/2021:2043
  • Information om bostadsanpassningsbidrag MBN/2022:19
  • Uppdrag om projekt gällande sanering av spökfiskande hummertinor kring Orust kust MBN/2022:20
  • Enskilda ärenden
  • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2021:3
  • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1511-1714 MBN/2021:4