Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Onsdag den 19 oktober sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 19 oktober
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Prövning av ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter MBN/2022:1537
 • Förslag till antagande av preliminära sammanträdestider för miljö- och byggnadsnämnden 2023 MBN/2022:1595
 • Förvaltningens information 2022-10-19 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut nr 1297, 1306-1437 MBN/2022:4
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga och spång på fastigheten Tången 4:37 MBN/2022:1096
 • Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen.
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för utökning av camping på fastigheten Malön 1:85 MBN/2022:669
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus på fastigheten Rossö 1:25 MBN/2022:679
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Råssekärr 4:1 MBN/2022:1494
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Töllås 1:101 MBN/2022:752
 • Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Svanesund 2:84 MBN/2022:1552
 • Prövning av bygglov för höjning av sjöbod på fastigheten Mollösund 5:448 MBN/2022:943
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanvik 1:306 MBN/2022:1391
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd på fastigheten Krossekärr 2:8 MBN/2022:756