Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Onsdag den 21 september sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 september
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning MBN/2022:1
 • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för STO-kommunerna, 2022-09-12 MBN/2020:1817
 • Förvaltningens information 2022-09-21 MBN/2022:2
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
 • Anmälan av delegeringsbeslut nr 1187-1305 MBN/2022:4
 • Prövning av förslag på åtgärd för Magasinet Mollösund ABs serveringstillstånd MBN/2022:1455
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för byggnad, brygga och bom på fastigheten Kila 1:72 MBN/2022:823
 • Prövning av föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Kila 1:72. MBN/2020:213
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt garage på fastigheten Röra-Äng 1:124/1:250 MBN/2021:1715
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Flatö 2:21 MBN/2019:1140
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Tönsäng 3:14. MBN/2022:854
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt ett garage på fastigheten Bäckevik 1:17 MBN/2022:819
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt ett garage på fastigheten Långelanda-Torp 1:14 MBN/2022:832
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Töllås 1:179 MBN/2022:62
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Långelanda-Stala 1:19 MBN/2022:648
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Burås 3:8 MBN/2022:1037
 • Prövning av ansökan om nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Söbben 1:36 MBN/2021:348
 • Prövning av ansökan om tillbyggnad samt nybyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten Morlanda-Slätthult 1:33 MBN/2022:1236
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Hals 2:142 MBN/2022:1077
 • Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tofta 2:114 MBN/2022:546
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Mollösund 5:397 MBN/2022:982
 • Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Svanesund 2:75 MBN/2022:1315