Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i augusti

Tisdag den 9 augusti sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 9 augusti
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden 2022
  • Genomgång placeringar Barn och unga
  • Genomgång placeringar Vuxen
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor