Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i februari

Tisdag den 1 februari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 1 februari
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden 2022
  • Genomgång placeringar 2022
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor 2022