Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i januari

Tisdag den 4 januari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 4 januari
klockan 13.00

Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Information om pågående tillsyn, Familjeenheten