Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i juni

Tisdag den 7 juni sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 juni
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Revidering Handläggning av ekonomiskt bistånd
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor