Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i maj

Onsdag den 11 maj sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 11 maj
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Trollholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor