Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i mars

Tisdag den 8 mars sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 mars
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar
  • Revidering av delegeringsordning
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor