Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i november

Tisdag den 8 november sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 november
Klockan 10:40
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom