Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i oktober

Tisdag den 4 oktober sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 4 oktober
Klockan 10:30
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Revidering av handläggning ekonomiskt bistånd
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom