Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i september

Onsdag den 14 september sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 14 september
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Personärenden 2022
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Revidering av delegationsordning
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor