Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 11 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 april 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om kulturskolans verksamhet
  • Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor Lärande
  • Uppdrag om översyn av en gemensam särskild undervisningsgrupp
  • Översyn av utemiljön vid Ellös och Varekils skolor
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)