Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 7 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 7 februari
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

 • Budget: Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2021 för Sektor Lärande
 • Budget 2022-2024 - Sektor Lärande
 • Svar på remissförslag om samverkansavtal för naturbruksutbildningar
 • Resultatet från medarbetarenkäten HME 2021 avseende Sektor Lärande
 • Löneläget inom Sektor Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter