Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i juni

Måndagen den 13 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 juni 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om kapacitetsutredningen av verksamheterna inom Sektor Lärande
  • Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
  • Arbetsmiljö- och personalbokslut år 2021 för Sektor Lärande
  • Politikens framtida ambition för Sektor Lärandes verksamheter
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)