Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 14 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 november 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

 • Redovisning/uppföljning av internkontrollplan år 2022, Sektor Lärande
 • Områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande
 • Budget - Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för Sektor Lärande
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040
 • Budgetuppföljning - Prognos per oktober, Sektor Lärande
 • Översyn av elevupptagningsområden
 • Den statliga utredningen "Dimensionering av gymnasieskola"
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
 • Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter