Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 10 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 oktober 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag
  • Information om skolskjutsorganisationen
  • Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2022 - Svar från Sektor Lärande
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter