Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 12 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 september 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Budget 2022 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
  • Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal
  • Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
  • Information om skolskjutsorganisationen
  • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2021/2022
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information om matsituationen i förskolan