Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i februari

Tisdag den 1 februari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 1 februari
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning - Sektor Omsorg
  • Årsredovisning 2021 för Orust kommun
  • Sektorns information 2022 - Utskottet för omsorg
  • Ordförande informerar 2022 - Utskottet för omsorg