Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Onsdag den 11 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 11 maj
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning 2022 -Sektor omsorg
  • Beställning av förstudie avseende ny gruppbostad
  • Delårsrapport 2022 för Orust kommun - Sektor omsorg
  • Habiliteringsersättning 2022
  • Information projekt serviceinsatser Svanesunds hemtjänst
  • Utskottet för omsorg sammanträde i augusti 2022
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar