Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i november

Tisdag den 8 november sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Prognos oktober
  • Uppdragsdokument med detaljbudget
  • Lokalförsörjningsplan
  • Sektorns information
  • Revidering handläggning ekonomiskt bistånd
  • Rapport om feriepraktik 2022
  • Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL
  • Uppföljning internkontroll
  • Ordförande informerar