Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i oktober

Tisdag den 4 oktober sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 4 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Besvarande av motion om kvalitetsarbete
  • Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter
  • Sektorns information
  • Verksamhetsuppföljning
  • Serviceinsatser Svanesunds hemtjänst
  • Ordförande informerar