Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i september

Onsdag den 14 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 14 september
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

 • Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagning
 • Förlängning handlingsplan psykisk hälsa
 • Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska
 • Remissvar av Vistelseförbud för barn Ds 2022:12
 • Remissvar av Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds2022:9
 • Samordningsförbundet Väst
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS
 • Verksamhet Timmerhult
 • Delårsrapporter för 2022 - Sektor omsorg
 • Biståndsbedömt trygghetsboende
 • Sektorns information
 • Ordförande informerar