Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Tisdag den 16 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 16 augusti 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om fritidsenheten
 • Information om räddningstjänsten
 • Information om förfrågan om muralmålning på fasaden, reningsverket Svanesund
 • Information om antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Information om begäran om planbesked för Glimsås 1:26 m.fl.
 • Information om upprättande av arrendeavtal för padelbanor m.m.
 • Information om upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50
 • Information och beslut om antagande av förstudie till friluftsplan för Orust kommun
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Röra-Hogen 2:1
 • E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
 • Ordförande informerar