Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Torsdag den 8 december sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 december
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Information om projekt gällande sanering av spökfiskande hummertinor kring Orust kommun
 • Riskbedömning inför ny plan för intern kontroll 2023, miljö- och byggnadsnämnden
 • Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Orust kommun för 2023
 • Kontrollplan för livsmedelkontrollen i Orust kommun för 2023
 • Tillsynsplan 2023-2024 för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel
 • Förvaltningens information
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1564-1650
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus med garage på fastigheten Stenshult 1:10
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Flatö 2:39
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanvik 1:292
 • Prövning av ansökan om marklov för schaktning på fastigheten Ström 1:211
 • Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av generationspark på fastigheten Svanesund 7:13
 • Prövning av rivningslov för befintligt fritidshus samt bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hällevik 25:20
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Käringön 1:52
 • Ärendet nummer 18 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)