Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i december

Tisdag den 6 december sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 6 december
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Uppföljning internkontroll
  • Internkontroll 2023
  • Delegationslistor - anmäls för kännedom