Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 12 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 december 2022
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Beslut om områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande
  • Beslut tidplan för verksamhetsbesök m m år 2023
  • Läsårstider 2023/2024 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
  • Kulturskolans verksamhet
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Ellös förskolor
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter