Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 6 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 6 december
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Revidering handläggning ekonomiskt bistånd
  • Internkontroll 2023
  • Redovisning av ej verkställda beslut
  • Ansökan om bidrag Kvinnojouren
  • Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning
  • Sektorns information
  • Ordförande informerar