Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdagen den 30 augusti sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 augusti 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från och med ärende 2, som startar cirka 08:45.

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Rapportering av det kommunala aktivitetsansvaret för 2022
 • Svar avseende motion personalsituationen
 • Beslut om reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Yttrande samråd Budget och verksamhetsplan 2024-2026 Tolkförmedling Väst
 • Yttrande kring Havsbaserad vindkraftpark, Skagerrak Offshore Gamma
 • Remissyttrande kring förslag till budget för medlemsfinansiering och verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund 2024 - 2026
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Hällevik 1:173
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Ängön 1:139
 • Motion om att byta namn på vandringsleder på Orust
 • Övertagande av Storemyrens VA-anläggning i Svanesund
 • Övertagande av Panoramas VA-anläggning i Ellös
 • Deltagande i gemensam upphandling av e-arkiv
 • Fyllnadsval av ledamot i utskottet för omsorg
 • Fyllnadsval av ersättare i utskottet för samhällsutveckling
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskottet
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information