Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Måndagen den 2 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Måndag den 2 januari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men ärende 1 är stängt för allmänheten.

Ärendelista

 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare, ordförande samt vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2023 - 2026
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling under perioden 2023 – 2026
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens utskott för omsorg under perioden 2023 - 2026
 • Val av 5 ledamöter och 3 ersättare, ordförande samt vice ordförande, för kommunstyrelsens utskott för lärande under perioden 2023 - 2026
 • Val av ordförande samt vice ordförande till Kommunala pensionärs- och handikapprådet för perioden 2023 - 2026
 • Val av 1 stämmoombud samt 1 ersättare för Bohuskustens Vattenvårdsförbund perioden 2023 - 2026
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) Generalförsamling för perioden 2023 - 2026
 • Nominering av två ledamöter till Leader Bohusläns styrelse
 • Val av 2 representanter till Nordvästsvenska Initiativet
 • Val av 1 ledamot till Fiskekommunernas ledningsgrupp
 • Val av 1 representant och 1 ersättare till styrgruppen för 8+ fjordar
 • Val av 1 representant för Fyrbodals kulturpolitiska nätverk för perioden 2023 - 2026
 • Information inför ny mandatperiod - ordning för inkallande av ersättare
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut