Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Onsdag den 5 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 5 april 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Dialog om Mollösunds nya skola
  • Dialog om skredsäkring i Henån
  • Dialog kring gestaltningsprogrammet i Svanesund

Sammanträdet uppdaterades